Katalog Szkolny Festiwal Nauki

Dlaczego w niektórych miejscach na świecie brakuje wody?

poziom edukacyjny: nauczanie zintegrowane
obszar edukacyjny: szkoła podstawowa 1-3
koordynator: Joanna Miller

Dlaczego w niektórych miejscach na świecie   brakuje wody? Tytuł   Dlaczego w niektórych miejscach na świecie   brakuje wody? Autor/Źródło Joanna Miller i Anna Nowak Obszar edukacyjny Nauczanie zintegrowane Dziedzina Edukacja przyrodnicza/globalna Poziom edukacyjny Klasa III szkoły podstawowej Niezbędne materiały do przeprowadzenia działania   umywalka z kranem, wysuszona ziemia, tablica obiegu wody w...

słowa kluczowe:

Test z matematyki dla gimnazjalistów

poziom edukacyjny: matematyka
obszar edukacyjny: ponadgimnazjalny
koordynator: Marek Ryglewicz

1. opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w wybranej gminie 2. napisanie aplikacji umożliwiającej sprawdzenie wiedzy gimnazjalistów pod kątem przygotowania do egzaminu końcowego z zakresu matematyki. Nad projektem będzie pracowała grupa uczniów z kalsy III T 3. opracowanie materiałów edukacyjnych obejmujących kompedium wiedzy z zakresu typu tablicowego, że szczególnym uwzględnieniem macierzy. Nad projektem będzie pracowała grupa uczniów z klasy II T 4. Opracowanie aplikacji w języku C++, zawierających podstawowe informacje nt...

słowa kluczowe:
matematyka, informatyka, inny, ponadgimnazjalny, programowanie w C++, programowanie obiektowe, egzamin gimnazjalny

Informatyka

poziom edukacyjny: inne
obszar edukacyjny: ponadgimnazjalny
koordynator: Krzysztof Stopka

Pendrive Guard Planujemy stworzenie małej, przenośnej, wydajnej, konfigurowalnej i przyjaznej aplikacji która ma za cel: chronić przed infekcjami z nośników wymiennych oraz usuwać infekcję (wykorzystując bazę danych sygnatur) gdy jednak komputer został zarażony.   System CMS wizualizacji tras rowerowych Planujemy stworzenie systemu CMS (ang. Content Management System, systemu zarządzania treścią) , który posłuży do wizualizacji danych na temat ścieżek rowerowych na stronie www. W projekcie na pewno zostanie wykorzystane API...

słowa kluczowe:

"Wokół elektryczności"

poziom edukacyjny: nauki przyrodnicze
obszar edukacyjny: gimnazjum
koordynator: Małgorzata Szczepańska

  CELE PROJEKTU: Zapoznanie z pojęciami dotyczącymi energii, zastosowaniem  źródłami i rodzajami energii Uświadomienie uczniom sposobów właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. Uświadomienie konieczności systematycznego oszczędzania energii w domu, szkole i każdym innym miejscu Kształcenie umiejętności rozumienia, tworzenia i przekazywania informacji w różnej formie. Prawidłowe reagowanie na sytuacje zagrożenia...

słowa kluczowe:
fizyka, gimnazjum, nauki przyrodnicze, prąd elektryczny oszczędzanie energii elektrycznej, porażenie prądem

Kolory światła i jasne serca

poziom edukacyjny: nauczanie zintegrowane
obszar edukacyjny: szkoła podstawowa 1-3
koordynator: Bogumiła Kalwarczyk

Na SFN moja klasa 1b licząca 18 uczniów zmierzy się z kolorami światła oraz sprawdzi czy ze starych pędów warzyw jeszcze coś wyrośnie.

słowa kluczowe:
tęcza, nauczanie zintegrowane, zielone pędy z czubków starych warzyw, kolory światła, mieszanie barw i rozdzielanie, czerwony filtr, kolory Słońca i nieba, zmiana energii światła w ciepło, jasne serca, szkoła podstawowa 1-3

Ile lat ma drzewo?

poziom edukacyjny: matematyka
obszar edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
koordynator: Dorota Szostek

Zbadanie wieku pomników przyrody

słowa kluczowe:
matematyka, szkoła podstawowa 4-6, drzewo wiek drzew

I Ty możesz SAMORZĄDzić!

poziom edukacyjny: inne
obszar edukacyjny: ponadgimnazjalny
koordynator: Robert Sajdak

W ramach projektu "I Ty możesz SAMORZĄDzić" planujemy: 1) zapoznać uczniów naszej szkoły z zadaniami władz samorządowych 2) przeprowadzić monitoring działań gminy (kilka zespołów uczniowskich działających w kole przdsiębiorczości), w której zlokalizowana jest nasza szkoła, m.in. poprzez: a) zebranie informacji archiwalnych dot. obietnic wyborczych b) porównanie stanu rzeczywistego ze wspomnianymi założeniami wyborczymi c) spotkanie z wladzami gminy, d) udział w sesji Rady Gminy wybranej grupy uczniów, e)...

słowa kluczowe:
przedsiębiorczość, ponadgimnazjalny, inny, podstawy przedsiębiorczości, inne, gmina powiat, rada gminy, zadania gminy

Z chemią za pan brat

poziom edukacyjny: nauki przyrodnicze
obszar edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
koordynator: Justyna Waścińska

Planujemy pokazać innym, że chemia jest ciekawa i potrafi zainteresować każdego. Przeprowadzimy kilka doświadczeń i eksperymentów, które pomogą nam polubić chemię. Projekt nasz krąży wokół drzewa, a wię i papieru. W tym celu udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. W czasie trwania wycieczki nie tylko poznaliśmy historię powstawania papieru, ale i mogliśmy wyczerpać sobie własny kawałek papieru.

słowa kluczowe:
nauki przyrodnicze, doświadczenia, szkoła podstawowa 4-6, eksperymenty, przyroda

Jak wygodnie urządzić się w środku sawanny?

poziom edukacyjny: matematyka
obszar edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
koordynator: Elżbieta Zacholska

  Projekt Jak wygodnie urządzić się w środku sawanny ? jest projektem międzyprzedmiotowym dla klas IV i jednocześnie elementem szkolngo projektu p.t. "Niesamowita podróż przez pustynię i puszczę"   związanego z postacią patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Przygotowania do przeprowadzenia projektu odbywają się na kilku przedmiotach:   język polski - wprowadzenie do projektu, zaprezentowanie zródeł informacji, zasad ich wykorzystania,   przyroda - zaznajomienie z roślinnością i...

słowa kluczowe:
matematyka, przyroda, projekt, szkoła podstawowa 4-6, nauki przyrodnicze, język polski, technika

Mali Odkrywcy

poziom edukacyjny: nauczanie zintegrowane
obszar edukacyjny: szkoła podstawowa 1-3
koordynator: Izabela Maćkowiak

Prowadzę w szkole koło Mały Odkrywca . Jest to element Akademii twórczego myślenia -  naszych cyklicznych działń , które służą rozwojowi logicznego myślenia i kreatywności u dzieci. "Akademia" jest konsekwencją zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym warsztatów naukowych , podczas których każdy uczeń mógł samodzielnie przeprowadzić proste doświadczenia. Moi "mali odkrywcy" spotykają się na zajęciach dwa razy w tygodniu -to prawdziwi wielbiciele eksperymentów, trudnych zagadek i...

słowa kluczowe:
eksperyment, inny, nauczanie zintegrowane, szkoła podstawowa 1-3