Romualda Sołtysiuk | nauczyciel

Login: Romualda Sołtysiuk
E-mail: romkasoltysiuk@interia.pl

Poziom edukacyjny: gimnazjum
Obszar edukacyjny: matematyka
Przedmiot podstawowy: matematyka
Przedmiot dodatkowy:

Szkoła: Gimnazjum im. Cypriana Norwida

Jak i gdzie oszczędzać ?

Co planujemy?

Szkolny festiwal nauki jest zaplanowany w naszej szkole na czerwiec. Zaprezentujemy na nim uczniom i rodzicom oraz zaproszonym gościom nasz projekt ,, Jak i gdzie oszczędzac ?" Myślę , że nie tylko uczniowie pracujący nad projektem , ale i inni młodzi ludzie i ich rodzice będą mogli uzyskac informacje na temat oszczędzania i własciwego lokowania swoich oszczędnosci w odpowiednich bankach.

Co zrobiliśmy?

Do projektu zgłosiłam grupę 8 uczniów pracujących w ramach kółka matematycznego.Na pierwszym spotkaniu dotyczącym pracy nad projęktem ustaliliśmy temat,, Jak i gdzie oszczędzac?" Następnie ustaliliśmy plan i cele naszego działania oraz przydzielilśmy każdemu uczniowi konkretne zadanie ( dotarcie do wyznaczonych banków i zebranie informacji).Uzgodniliśmy termin spotkań ( każdy czwartek, w razie potrzeb dodatkowo na dużych przerwach ), na których analizowaliśmy zebrane informacje i przeliczaliśmy odsetki. Wszystkie wyliczenia umieścimy w biuletynie.  Rezultaty naszej pracy uczestnicy projektu przedstawią na Szkolnym Festiwalu Nauki.

Co się wydarzyło na naszym festiwalu?
Szkolny Festiwal Nauki w naszej szkole odbył się 15.06.2009 r. Zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminnych, dyrektorzy pobliskich szkół, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszego gimnazjum.Uczniowie pracujący nad projektem ,, Jak i gdzie oszczędzac ?" wszystkie informacje na temat sposobów oszczędzania, oprocentowania lokat w okolicznych bankach zebrali w broszurę i przedstawili na SFN. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali naszej prezentacji. Przekonano się , że są duże róznice między propozycjami oprocentowania w niektórych bankach. Nawet niektórzy dorośli oszczędzajacy pieniądze głośno zastanawiali się nad zmianą formy i miejsca oszczędzania.Myślę, że wielu młodych ludzi zastanowi się w przyszłości gdzie ulokowac swoje oszczędności.

Pliki: