Gimnazjum im. Cypriana Norwida

Adres:
Nowa 2
21-543 Konstantynów

tel.: 0833415477
Koordynator: Anna Hryciuk

Co planujemy?

Pierwszy etap za nami, a właściwie jego część- szkoła został zarejestrowana do udziału w programie, nauczyciele również, teraz moja kolej.Jestem koordynatorem programu " Szkoła Myślenia" w Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie. Nazywam się Anna Hryciuk i jestem pedagogiem szkolnym. Postaram sie w kilku zdaniech przedstawić  plany dotyczące realizacji programu w naszej szkole.

Pierwszy projekt -" Jak i gdzie oszczędzać?"realizowany będzie w ramach kółka matematycznego.Osobą odpowiedzialną za jego realizację jest pani Romualda Sołtysiuk- nauczycielka matematyki, która z grupą 8 uczniów będzie starała sie znaleźć odpowiedź na to pytanie.Uczniowie planują dotrzeć do kilkunastu banków w naszym rejonie w celu zapoznania się z jak najbardziej korzystnymi ofertami dotyczącymi oszczędzania. Uczniowie biorący udział w projekcie:Ewelina Celińska, Paulina Czubaj, Przemysław Foryt, Magdalena Kapłan, Milena Maciejuk, Mariusz Naumiuk, Beata Samek, Sylwia Wereszko.

Drugi projekt realizowany będzie przez grupę 5-6 uczniów, nad którymi opiękę sprawuje pani Teresa Bogusz-Filipuk- nauczycielka języka polskiego. Jego założeniem jest stworzenie gazetki szkolnej, zawierającej aktualności z życia uczniów, informacje z różnych dziedzin, humor, komiks, konkursy. Uczniowie zaangażowani w projekt:Paulina Czubaj, Rafał Franczuk, Katarzyna Litwiniuk, Iga Niczyporuk, Joanna Wereszko, Łucja Wereszko, Marta Sołtysiuk.

Rezultaty oraz końcowe efekty pracy uczniów przedstawione zostaną w czerwcu podczas szkolnego festiwalu nauki.

 

Szkolny Festiwal Nauki w Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie został zaplanowany na 15 czerwca 2009 roku. Podczas tego wydarzenia nauczyciele wraz z uczniami biorącymi udział w projektach przedstawią efekty swojej pracy swoim kolegom i koleżankom, gronu pedagogicznemu i pracownikom gimnazjum, władzom gminy oraz rodzicom.

 

 

Pliki:

Galeria:

Co zrobiliśmy?

Zespoły biorące udział w projekcie przygotowały prezentacje swoich prac, które będę przedstawione podczas Szkolnego Festiwalu Nauki.

Uczniowie pracujący nad projektem " Jak i gdzie oszczędzać?" po wizytach w okolicznych bankach przygotowały zestawienie proponowanych przez nie sposobów oszczędzania. 

Redaktorzy "Chwilki" zamknęli pierwszy numer gazetki szkolnej i przygotowują się do debiutu podczas podsumowania projektu.

Co się wydarzyło na naszym festiwalu?
Szkolny Festiwal Nauki w Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie.
 
 
15 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu Szkoła Myślenia, w którym brały udział dwie grupy uczniów.
 Pierwsza, prowadzona przez Panią Romualdę Sołtysiuk próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie jak i gdzie oszczędzać? W tym celu uczniowie odwiedzili kilka banków w naszej okolicy, w których uzyskali niezbędne informacje na temat oszczędzania, oprocentowania lokat, a także historii banków.
Druga grupa pod kierunkiem Pani Teresy Bogusz – Filipiuk przygotowywała szkolną gazetkę. Uczniowie wykonali ją samodzielnie od A do Z. Nadali tytuł, przygotowali artykuły, felietony, szatę graficzną, zadbali o wydruk i rozprowadzenie gazetki.
W dniu festiwalu do szkoły zawitali wszyscy zaproszeni goście- przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Pani dyrektor przywitała wszystkich przybyłych, a następnie rozpoczęły się prezentacje. Było ich kilka, ponieważ Szkolny Festiwal Nauki połączony był z podsumowaniem projektu „Pracujemy dzisiaj na lepsze jutro”.
Uczniowie prowadzeni przez panią Romualdę Sołtysiuk przygotowali ciekawe zestawienie lokat proponowanych przez odwiedzane banki. Wszyscy mogli przekonać się, że bank bankowi nierówny, a niektórzy nauczyciele już zaczęli zastanawiać się na zmianą formy i miejsca oszczędzania. Trzeba przyznać, że tak solidnie przygotowana prezentacja wymagała sumiennej pracy i matematycznego umysłu.
W tym dniu ukazał się również pierwszy numer „ Chwilki”, który rozszedł się jak świeże bułeczki.
Oto niektóre wypowiedzi uczniów na temat gazetki:
„ Super, nareszcie gazetka o nas i o naszej szkole”.
„ Gazetka jest bardzo fajna, ale brakuje mi w niej krzyżówek, rebusów”.
„ Jeszcze więcej wiadomości ze szkoły”.
„Pojawiajcie się częściej”.
 
Uczniowie biorący udział w projekcie „ Szkoła Myślenia” wykazali się ogromną kreatywnością, pomysłowością i sumiennością. Praca nad przygotowaniem prezentacji, opracowaniem gazetki dała im dużo przyjemności i satysfakcji, ponieważ do wszystkiego doszli sami, choć czasami było pod górkę. Również inni uczniowie, dzięki Szkolnemu Festiwalowi Nauki, mogli przekonać się, jak wiele przyjemności można mieć z własnej pracy i jej efektów.

 

Nauczyciele

Teresa
Bogusz-Filipiuk

Zobacz profil

Romualda
Sołtysiuk

Zobacz profil